Spatenstich Neubau Notfallstation/Akutpsychiatrie

14. August 2019